Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Næste ordinære generalforsamling er

Tirsdag den 31. marts 2020 
kl. 19.30 i Gandrup Gæstgivergård

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  1. På valg er John Cocks, Mandy Mittelstädt og Harry Pedersen, alle modtager genvalg.
  2. Valg af to suppleanter. 
 7. Valg af to revisorer og suppleant.
 8. Eventuelt.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen


Ordinær generalforsamling
den 28. marts 2019

Bestyrelsens beretning og referat fra generalforsamlingen 2019

 

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 22. marts 2018 

Bestyrelsens beretning og referat fra generalforsamlingen 2018