Fjernaflæste vandmålere

06/01/2020 - Vester Hassing Vandværk

OPDATERERET:
Systemet til måleraflæsning har nu bestået sin prøve og det betyder, at vi nu har kontakt med de fleste målere hver dag.

Hver dag får vi en liste, der viser ejendomme med et unormalt stort forbrug, disse ejendomme er kontaktet af vandværket og det har vist sig at det var en del utætte varmebeholdere der var synderen.

Henvendelsen fra vandværket har sparet forbrugerne mange penge, da et merforbrug, hurtigt opdages.

__________________________________________________________________________________________

Vi har igangsat et projekt med fjernaflæste vandmålere, hvilket i praksis betyder at vi udskifter samtlige vandmålere fra 1. januar 2019 til 30. november 2019.

Det gør vi fordi vi med fjernaflæste vandmålere har bedre muligheder for at lokalisere utætheder på ledningsnettet. Vi kan nemlig aflæse vandmåleren elektronisk hver dag, helt uden at du behøver gøre noget.

Alle vandmålere skal kunne fjernaflæses fra den 1. januar 2020.