Fjernaflæste vandmålere

26/11/2018 - Vester Hassing Vandværk

Vi har igangsat et projekt med fjernaflæste vandmålere, hvilket i praksis betyder at vi udskifter samtlige vandmålere fra 1. januar 2019 til 30. november 2019.

Det gør vi fordi vi med fjernaflæste vandmålere har bedre muligheder for at lokalisere utætheder på ledningsnettet. Vi kan nemlig aflæse vandmåleren elektronisk hver dag, helt uden at du behøver gøre noget.

Alle vandmålere skal kunne fjernaflæses fra den 1. januar 2020.