Skovrejsning som grundvandssikring

Vester Hassing Vandværk planter en ny skov mellem byen og Aslundskoven.

Det gør vi, fordi grundvandsbeskyttelse er én af vores mærkesager. Vi henter vores gode drikkevand fra grundvandet og er derfor helt afhængige af, at beskytte grundvandsressourcerne mod forurening for at sikre fremtidens drikkevand.

Vores strategi er, at etablere skov i hele vores vandindvindingsområde, vi henter vandet ca. 60 m under jorden i et meget stort vand-reservoir. Det derfor meget vigtigt, at vi allerede nu sikrer os mod at pesticider og andre skadelige stoffer når ned til drikkevandet. For hvis det sker, så kan vandet ikke længere anvendes til drikkevand.

Vandværket er interesseret i at købe alt den jord der ligger indenfor indvindingsområdet og lave skovrejsning. Det betyder at samtidig at vi får et område hvor vi alle sammen kan udfolde os.

Den skov vi etablerer nu, vil først være tilgængelig om 7 år. Så vil der til gengæld være mulighed for at plukke bær og frugter, løbe en tur og nyde et friskplukket æble eller pære.

Vil du vide mere om hvordan vi sikrer vandkvaliteten, så kan du læse mere her.