Skærpede krav til PFAS-stoffer i drikkevand

Miljøstyrelsen sænker grænseværdien for PFAS-stoffer i drikkevand efter anbefaling fra Det Europæiske Fødevareagentur (EFSA).

Drikkevand må fremover ikke indeholde mere end maksimalt to nanogram per liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.

Baggrunden for den nye grænseværdi er, at DTU Fødevareinstituttet har gennemgået Det Europæiske Fødevareagenturs dokumentation for drikkevands-kvalitets-kritieriet. Her bakker man op om EFSAs konklusioner og anbefaler et skærpet drikkevands-kvalitets-kriterie for summen af de fire PFAS-stoffer.

Vandværket har den 30. november 2021 fået SGS Analytics til at tage prøver af råvandsboring, afgang vandværk og hos forbruger, alle analyser viser at vi ikke har nogen af de nævnte stoffer i drikkevandet.