Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Du kan se resultaterne af de seneste vandprøver herunder:

13.12.2018 - Råvandskontrol - Pesticidkontrol

13.12.2018 - Råvandskontrol - Boringskontrol B1

12.12.2018 - Drikkevandskontrol, afg. vandværk - Driftskontrol

11.12.2018 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

07.12.2018 - Drikkevandskontrol, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

03.10.2018 - Råvandskontrol - Pesticidkontrol

28.09.2018 - Drikkevand - Driftskontrol

26.09.2018 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

24.09.2018 - Ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

03.08.2018 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A + B parametre + sporstoffer + PFAS, PAH og PCP

31.07.2018 - Drikkevandskontrol, afgang vandværk - Driftskontrol + pesticidkontrol

16.07.2018 - Råvandskontrol - Boringskontrol - Boring 4 + pesticidkontrol

16.07.2018 - Råvandskontrol - Boringskontrol - Boring 3 + pesticidkontrol

09.07.2018 - Drikkevandskontrol, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

23.02.2018 - Drikkevandskontrol, ledningsnet - Begrænset kontrol2

23.02.2018 - Drikkevandskontrol, ledningsnet - Begrænset kontrol