Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Du kan se resultaterne af de seneste vandprøver herunder:

16.06.2020 - Råvand - Boringskontrol 2

16.06.2020 - Råvand - Boringskontrol

15.06.2020 - Drikkevand - Driftskontrol

03.06.2020 - Drikkevand - Gruppe A parametre

01.06.2020 - Drikkevand, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

20.02.2020 - Drikkevand, afg. værk - Driftskontrol

19.02.2020 - Råvand - Boringskontrol 2

19.02.2020 - Råvand - Boringskontrol

10.02.2020 - Drikkevand, taphane - Gruppe A parametre

07.02.2020 - Ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol