Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Du kan se resultaterne af de seneste vandprøver herunder:

13.09.2021 - Drikkevand, afgang vandværk - Driftskontrol

13.09.2021 - Drikkevand, taphane - Gruppe A parametre

13.09.2021 - Drikkevand, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

14.06.2021 - Råvand - Pesticidkontrol

14.06.2021 - Råvand - Boringskontrol

09.06.2021 - Drikkevand - Driftskontrol

04.06.2021 - Drikkevand - Gruppe A parametre

04.06.2021 - Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol

08.03.2021 - Råvand - Boringskontrol

08.03.2021 - Råvand - Pesticidkontrol

04.03.2021 - Drikkevand, afg. værk - Driftskontrol

26.02.2021 - Drikkevand, taphane - Gruppe A parametre

26.02.2021 - Drikkevand, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol