Kontrol af stophanens placering

17/02/2022 - Vester Hassing Vandværk

Projekt 2019-2022

Kan du finde din stophane til vand !

Når vi får henvendelser fra en forbruger der har en vandsprængning og ikke kan finde sin stophane, må vi også give op, da mange stophaner i tidens løb enten sidder et stykke nede i jorden eller under en ny flisebelægning i indkørsel.

Vi må erkende, at vores digitale kort ikke altid er retvisende, så derfor har vandværket igangsat et projekt, hvor vi kontrollerer samtlige stophaners placering.

Hvis vi ikke kan se/finde din stophane, vil du blive kontaktet af vandværket.

Du skal være opmærksom på Vandværkets Regulativ jf. § 5.6

5.6 Fri adgang til stophane

Såfremt stophane og/eller målerbrønd står i eller inden for skel, påhviler det ejeren af en ejendom at sikre, at stophanen og/ eller målerbrønden er synlig og let tilgængelig.