Driftstatus

-

I forlængelse af debatten om fund af pesticidet Chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet flere steder i landet, har vi fået analyseret vandet i maj 2019, og prøverne fastslår, at Vester Hassing Vandværk ikke er berørt af dette pesticid.

Vandet er derfor af samme høje kvalitet som du kender.

Læs mere om baggrunden for analysen