Priser og gebyrer

De gældende priser og gebyrer finder du i vores takstblad.

Pr. 17. september 2020 er der lagt et nyt takstblad op for 2020 som erstatter tidligere udgivet takstblad. 

Takstblad for 2020