Kontrol af alle stophaners placering

Kan du finde din stophane til vand?

Når vi får henvendelser fra en forbruger, der har en vandsprængning eller i øvrigt ønsker at lukke for vandet til ejendommen - og ikke kan finde sin stophane, må vi ind i mellem også give op, da mange stophaner i tidens løb enten sidder et stykke nede i jorden eller under en ny flisebelægning i indkørslen.

Vi må erkende, at vores digitale kort ikke altid er retvisende, så derfor har vandværket igangsat et projekt, hvor vi kontrollerer samtlige stophaners placering.

Hvis vi ikke kan se/finde din stophane, vil du blive kontaktet af vandværket.

Du skal være opmærksom på Vandværkets Regulativ jf. § 5.6.

5.6 Fri adgang til stophane

Såfremt stophane og/eller målerbrønd står i eller inden for skel, påhviler det ejeren af en ejendom at sikre, at stophanen og/ eller målerbrønden er synlig og let tilgængelig.