Kompetencer i bestyrelsen

12/06/2017 - Vester Hassing Vandværk

Selvom Vester Hassing vandværk ikke er særligt stort, har vi stadigt et stort fokus på at vi har de rigtige kompetencer i vores bestyrelse.

Mandy er uddannet ingeniør og har i kraft af sit arbejdsliv fået et stort kendskab til ledningsplaner og LER. Det er den viden hun bringer i spil her på vandværket til gavn for både entreprenører fra nær og fjern og for vandværket.

Harry har dybe rødder i landbruget og ved en masse om dyrkningsaftaler og skovrejsning, noget der kommer vores mange landmænd i området til gode. 

Kim er uddannet VVS-Rørsmed og uddannet folkeskolelærer. I tiden som Rørsmed har han arbejdet meget med drift og vedligehold af vandværker på Dansk Eternit. Han har 20 års bestyrelseserfaring i forskellige bestyrelser, er politisk engageret, og har været suppleant til bestyrelsen i mange år. Kim kom i bestyrelsen i foråret 2017.

Vi skal jo også have styr på tallene og det er her Tommy kommer ind i billedet. Tommy har mange års erfaring som kasserer i vandværket og sikrer gennem effektiv kontrol at alt stemmer.

Sidst men ikke mindst har vi Formanden John med 25 års bestyrelseserfaring, heraf 15 år som næstformand i vandværket. Dette har givet et indgående kendskab til bestyrelsesarbejdet, vandværkets drift og vandværkets samarbejdspartnere. Jobbet med erhvervsbyggeri og landzonetilladelser ved Aalborg Kommune, betyder at John har stor indsigt i kravene ved etablering af nye vandværker.